INNOVACIÓN

Participamos no Programa Innovapeme co noso PLAN DE INNOVACIÓN 2019-2020

CARTOGALICIA acaba de poñer en marcha o seu Plan de Innovación de cara ás anualidades 2019-2020. Este plan está subvencionado pola AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN) no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 da Unión Europea, en particular:

Obxectivo Temático: 01. Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Prioridade de investimento: 1.2. O fomento da inversión empresarial en I+D+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxias entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector da ensinanza superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de productos e servicios, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servicio público, o estímulo da demanda, a interconexión na rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente, e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos productos, capacidades de fabricación avanzada e primeira producción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes.

Obxectivo Específico: 1.2.1. Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

Actuación (CPSO): 1.2.1.2. Desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de produtos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles.

Dentro deste Plan de Innovación, que se inicia en Abril de 2019 e finalizará en Novembro de 2020, contémplanse as seguintes actuacións:

1.1 Análise da actual carteira de proxectos e produtos de I+D+i.
1.2 Asesoramento para establecer unha estratexia fiscal de I+D+i.
1.3 Asesoramento para a aplicación de incentivos fiscais.
1.4 Certificación de proxectos de I+D+i.
1.5 Asesoramento para a xestión de proxectos colaborativos de I+D+i.
2.1 Estudio de viabilidade y detección de necesidades.
2.2 Sistema MMS embebido para cartografiado terrestre.
2.3 Consultoría para a obtención do Marcado CE.
3.1 Creación dunha estructura de investigación e innovación.
3.2 Ampliación da capacidade tecnolóxica.

AXUDA CONCEDIDA       91.554,82 euros

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU (código de procedemento IN421W)

Subvencionado por:

Cofinanciado no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020:

Apoiado por:

CARTOGALICIA HA OBTENIDO EL SELLO PYME INNOVADORA, OTORGADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Cartogalicia participa activamente en distintos programas de I+D, con el objetivo de poder incorporar nuevas tecnologías en el ámbito geomático.